Sale
Kaushal Parikh

Oil Pastel Painting (Framed)

  • Rs. 42,000.00

Size : 20 x 28 inches 

medium : Oil Pastel

Artist: Kaushal Parikh.