Sale
Sale
Kaushal Parikh

Good Times

  • Rs. 54,000.00

Size : 28 x 28 inches 

medium : oil pastel

Artist: Kaushal Parikh.